Tisdag 30 november 2021

Länsstyrelsen JO-anmäls för sprängningar i Vättern

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) JO-anmäler länsstyrelsen i Västra Götaland. Det gäller länsstyrelsens samråd med Försvarets materielverk (FMV) och de upprepade granatsprängningar som skett i Vättern under det senaste halvåret.

Föreningen anser att JO bör undersöka om länsstyrelsen är jävig, när samma myndighet både ger tillstånd till skjutningar i Vättern och sedan gör anspråk på att representera motstående fiskeintressen.

– Det verkar vara rena villervallan på länsstyrelsen. säger Christer Haagman, talesperson för ARV. De ansvariga för besluten att tillåta hundratals stora spränggranater vet inte om samråden går att överklaga. Först sa länsstyrelsen nej, sedan sa de ja och nu ligger ärendet hos regeringen.

Otydliga samråd

Hundratals spränggranater har exploderat över känsliga områden i norra Vättern vid upprepade tillfällen från december 2015 till juni 2016, i eller helt nära fiskeförbudsområden.

– Länsstyrelsen hänvisar till gamla regeringsbeslut från 1966 och 1978, beslut som de sedan inte kan redovisa var de finns eller om de fortfarande gäller. Samtidigt nonchalerar länsstyrelsen hela EU-lagstiftningen om Natura 2000 och vattendirektivet, hävdar Christer Haagman.

Nya sprängningar

– På omvägar har vi fått reda på att FMV planerar spränga 84 granater i sjön under vecka 44, mitt under rödingens lekperiod. Under hela sommaren har länsstyrelsen hävdat att ingen ny ansökan har kommit in, berättar Christer Haagman. Först den 22 augusti fick vi besked om att en ny ansökan kommit in, trots att den diariefördes redan den 29 juni.

Aktionsgruppen Rädda Vättern ifrågasätter också FMV:s miljötillstånd då det inte  tar hänsyn till att Vättern är ett Natura 2000-område eller att dricksvattentäkten ska skyddas av EU:s vattendirektiv. Därför uppmanar de JO att bidra till att en omprövning kommer tillstånd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer