Onsdag 3 juni 2020

Länsstyrelsen kontrollerar biotopskyddet

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland
Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar är några av de små livsmiljöer som är viktiga för hotade djur och växter och därför inte får tas bort eller skadas. I höst kontrollerar länsstyrelsen  hur det generellt biotopskyddet efterlevs i länet.

Under första veckan i september kommer länsstyrelsen i Västra Götaland göra en tillsynsinsats i biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet. Cirka 30 kontroller kommer att utföras främst i områden kring Mellerud och Tidaholm.

– Vi kommer sedan utreda omfattningen av eventuella skador och om det finns skäl att ställa krav på återställning, säger Anders Henriksson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Biotopskyddets syfte är att bevara livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.

– De skyddade miljöerna är väldigt viktiga för humlor och andra pollinerande insekter. Biotopskyddsområdena blir reträttplatser för många arter i ett i övrigt biologiskt ensartat landskap, säger Anders Henriksson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer