Fredag 14 augusti 2020

Lantbruket är berett att ta emot permitterade

Behovet av arbetskraft framöver kommer vara stort både inom jordbruket och skogsnäringen. Därför har LRF idag lämnat förslag till Tillväxtverket om att erbjuda upp till 8000 permitterade arbete inom gröna sektorerna.

Sveriges bönder och det gröna näringslivet vill ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer. Lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk går nu in i en säsong där viktiga delar av arbetskraften är säsongsanställd.

En första beräkning från LRF är att 8 000 personer kan erbjudas arbete.

– Många av företagen i primärproduktionen och resten av livsmedelskedjan har just nu både behovet och möjligheterna att ge folk arbete, om vi får rätt beslut tillräckligt snabbt från regeringen, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

LRF har därför på måndagen överlämnat flera förslag till Tillväxtverket för att underlätta att permitterad personal, och även utländsk arbetskraft som tidigare arbetat i Sverige men i andra sektorer, ska kunna få jobb inom de gröna näringarna.

Konkreta förslag

De konkreta förslagen innebär i korthet att LRF vill se en modell för korttidsarbete så att även företagare och deras familjer kan nyttja stödet. Dessutom att Arbetsförmedlingen får ett uppdrag att bidra till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i det gröna näringslivet där det finns personalbehov.

LRF vill vidare att arbetsgivaravgiften halveras för de företagare som tar emot ny personal från en annan bransch, som ska lära sig de nya arbetsuppgifterna på jobbet och att det införs ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen. Dessutom vill LRF utöka tiden för skattekrediter från dagens tre månader och sänk räntan på dessa skattekrediter, kanske ända ned till noll.

8000 jobb

En snabb beräkning, som LRF idag gjort på näringsdepartementets begäran, indikerar att det kan handla om upp till 8 000 arbetstillfällen, under en genomsnittstid på 6 månader, med start inom kort. Det handlar om 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och 3 000 inom skogsplantering. Inte sällan rör det sig om utländsk arbetskraft.

– Svårigheter för tidigare rekryterad utländsk personal att resa till Sverige riskerar leda till omfattande produktionsminskningar och lägre svensk självförsörjningsgrad av bland annat livsmedel. Svårigheten för utländsk personal att komma till Sverige riskerar även få konsekvenser i skogsnäringen, som bland annat har behov av personal som kan nyplantera träd, skriver LRF.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet