Onsdag 7 juni 2023

Lidköping och Skövde söker SM-veckan ihop

Anna Ohlin Ek, VD Destinationsbolaget, Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping och Mats Olsson, VD Next i Skövde, står i startgroparna för ansökan till SM-veckan.
Anna Ohlin Ek, VD Destinationsbolaget, Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping och Mats Olsson, VD Next i Skövde, står i startgroparna för ansökan till SM-veckan.

Lidköping och Skövde kommer gemensamt ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2026, alternativt 2027 eller 2028. Ansökan kommer att skickas in innan sommaren och ambitionen är att tillsammans skapa förutsättningar för en sprakande idrottsfest i Skaraborg. 

SM-veckan är ett av Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang och samlar svenska mästerskap för seniorer i olika idrotter i en och samma stad under en vecka.

– Vi vill gemensamt bidra till att idrotten får ta plats och skapa förutsättningar för alla passionerade utövare att få ett bra mästerskap på bra platser. Här finns alla förutsättningar för att göra det riktigt bra, särskilt när vi väljer att göra det tillsammans. Samarbetet stärker vår region och kommer att gynna både SM-veckan och oss, säger Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping i ett pressmeddelande.

SM-veckan är en möjlighet att stå värd för en idrottslig folkfest och Lidköping och Skövde kan tillsammans med andra grannkommuners utbud av föreningar och arenor komplettera varandra och skapa goda förutsättningar för mottagande av SM-veckans alla möjliga idrotter.

– Förutom stora turismekonomiska effekter och marknadsföring av Lidköping, Skövde och regionen som helhet så skapar evenemanget en långsiktig samverkan och utveckling av förenings- och näringslivet. Det kommer att stärka vår förmåga att gemensamt arrangera stora evenemang framöver, vilket vi tror medför stora vins-ter för medborgarna, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde.

SM-veckan genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar. SM-veckan är öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 71 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 210 idrotter. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet