Tisdag 30 november 2021

Lidköping planerar satsning i Spiken

För ett antal år sedan genomfördes en medborgardialog om hur området Spiken på Kållandsö skulle kunna utvecklas. Då framkom bland annat önskemål om fler bilparkeringar, fler ställplatser för husbilar och en gång- och cykelförbindelse genom bebyggelsen. Dessa förslag har tagits i beaktande i den detaljplan som just nu tas fram.

Den befintliga östra parkeringen föreslås utökas med cirka 90 parkeringsplatser och 21 ställplatser för husbilar. Här kan även en servicestation och tömningsstation för husbilar placeras. Etablering av ny parkeringsyta med 160 platser på kommunal mark, söder om fiskeläget, med funktionen extra parkeringsplatser under högsäsong och som avställningsplats för båttrailers vid sjösättning och upptagning av båtar finns i förslaget, liksom en gång- och cykelväg som förstärker kopplingen mellan Spiken och Läckö.

Fram till 8 november går det att lämna synpunkter på förslaget.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet