Onsdag 26 september 2018

Alliansen vill ha nytt badhus i Lidköping

Oppositionspartierna i Lidköping vill bygga ett nytt badhus vid Framnäs. Totalt avsätter partierna 260 miljoner kronor i sin investeringsbudget.

Allianspartierna i Lidköping (M, C, L och KD) vill bygga ett nytt badhus i Lidköping, åren 2020-2021.

-Det har lappats och lagats på badhuset de senaste åren – något måste göras. Nu får det vara slut på Socialdemokraternas vana att göra utredning på utredning, säger Liberalernas Pär Johnson till tidningen NLT.

Han anser frågan färdigutredd och vill ha ett nytt badhus tillsammans ed extern parterna för finansiering och drift.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer