Söndag 7 juni 2020

Helikopterplatta blir seg historia

Sjukhusledningen vidhåller sitt nej till en helikopterplatta vid sjukhuset i Lidköping. Men styrelsen för Skaraborgs sjukhus återremitterar ärendet för en andra gång.

På torsdagen sammanträdde styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Ett av få beslutsärenden gällde förslaget om att bygga en helikopterplatta vid sjukhuset i Lidköping.

Redan vid förra sammanträdet ville sjukhusledningen säga nej till förslaget, men politikerna i styrelsen valde ändå att begära ytterligare utredning i ärendet.

Inte prioriterat

Förslaget från sjukhusledningen var nu att ”en investering i en helikopterflygplats inte prioriteras. Styrelsen anser därmed att yrkandet är besvarat.”

Behovsbeskrivningen för anläggning av landningsplats för ambulanshelikopter vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Lidköping har utgått från transporter från sjukhuset. Där har det visats att det finns ett behov, om än i ringa omfattning, att hämta patienter inom vissa diagnosgrupper för snabb transport till regionsjukhus, skriver sjukhusdirektören och fortsätter:

– Att använda helikopterflygplats för transport till sjukhuset bedöms inte aktuellt då SkaS Lidköping inte är traumamottagande sjukhus.

Dessutom skulle driftkostnaden drabba sjukhusets budget.

Återremiss

Men politikerna i Skaraborgs sjukhus styrelse vill se ytterligare utredning. Därför begärdes åter återremiss.

Politikerna, med ordförande Pär Johnson (L), Lidköping, i spetsen vill se ytterligare utredning om Lidköping ändå ska få en helikopterplatta.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet