Torsdag 30 mars 2023

Bergenheim slutar på Lidköping energi

Stina Bergenheim som sedan november 2019 varit VD för Lidköping Energi sägs upp från sin tjänst. Detta beslutades på tisdagen av en enig bolagsstyrelse vid ett extrainsatt möte.

– Ibland blir det inte som man har tänkt och samarbetet mellan VD och styrelse har i det här fallet inte fungerat. Då får man försöka komma överens om ett avslut – vilket vi också gjort nu. Vi är överens om att Stina Bergenheim idag entledigas från sin tjänst som VD för Lidköping Energi. Detta har idag beslutats vid vårt styrelsemöte, säger Kjell Hedvall (S) ordförande för det kommunägda aktiebolaget, Lidköping Energi AB, i ett pressmeddelande.

Vid behov kommer Stina Bergenheim stå till styrelsens förfogande under sin uppsägningstid, men är i övrigt arbetsbefriad. Uppsägningstiden är tolv månader enligt det avtal som finns med VD men lönen under uppsägningstiden omvandlas till motsvarande avgångsvederlag.

– Detta är naturligtvis beklagligt och ingenting som vi hade önskat. Vi har många viktiga beslut framför oss i bolaget och vi befinner oss i flera viktiga processer, bland annat mitt i en omställning vad gäller våra förbränningspannor, säger Kjell Hedvall.

Arbetet med att rekrytera ny VD inleds omgående. Lidköpings Näringslivsfastigheter AB:s VD Anders Djup blir initialt under en övergångsperiod även tillförordnad VD för Lidköping Energi AB.

Kostnaden för avgångsvederlag belastar bolagets resultaträkning, totalt handlar det om 1,8 miljoner kronor. Får Stina Bergenheim nytt arbete avräknas den lönen till viss del mot avgångsvederlaget.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet