Torsdag 9 juli 2020

Bussfiler i Lidköping?

Skapa särskilda filer för bussar i Lidköping. Det föreslår Vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet vill utveckla kollektivtrafiken i Lidköping, men konstaterar att om busstrafiken ska fungera måste tider hållas så att resenärerna hinner med anslutningstrafik.

Vid ett antal knutpunkter uppstår idag köbildningar. Det sker vid rusningstider på morgon och eftermiddag.

Partiet föreslår därför att busskörfält skapas på utvalda sträckor och hänvisar till Skövde kommuns körfältslösning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet