Lördag 17 november 2018

C vill minska strandskyddet runt Vänern

Centerpartiet i Lidköping vill att det generella strandskyddet, med en 300-metersgräns, runt Vänern upphör.

I dagsläget måste byggare ansöka om dispens från strandskyddsregler om man bygger närmare vänerstranden än 300 meter. Centerpartiet vill att denna gräns minskas till 100 meter.

Centerpartiet vill att Lidköpings kommun agerar kraftfullt tillsammans med andra kommuner för att förmå länsstyrelsen att ända nuvarande regler.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer