Onsdag 26 september 2018

Fördelar miljoner för Vänerns fiskare

– Vi behöver satsa för ett livskraftigt fiske i Vänern.

Det säger Marita Bengtsson, Lidköping, nyvald ordförande för Fiskeområde Vänern. Föreningen ska fördela EU-medel på 13,7 miljoner kronor för att främja fiske i Vänern

Vänern har ett 50-tal yrkesfiskare.

-Men enligt de studier vi gjort, genererar dessa drygt 150 arbetstillfällen, säger projektledare Ove Ringsby, Mariestad, som varit projektledare inför bildande av fiskeområdet.

Samordning

Fram till år 2022 kommer Fiskeområde Vänern få 13,7 miljoner kronor ur EU:s havs- och fiskefond.

-Det är bra, även om vi sökt för projekt på 20 miljoner, säger Ove Ringsby. Men det var bara 13 av 25 fiskeområden i Sverige som överhuvudtaget fick stöd.

Nu samordnar sig kommuner och näringsliv runt hela Vänern i en gemensam förening för att utveckla fisket. Vid ett möte i Kristinehamn förra veckan valdes en styrelse. Ordförande blev den mångårige socialdemokratiske kommunpolitikern Marita Bengtsson i Lidköping.

Väl insatt

-Jag har sysslat med fiskefrågor i flera år, säger Marita Bengtsson.

Hon är ordförande i Vänerns vattenvårdsförbund liksom ordförande för den samförvaltning för fisket i Vänern som bildades för några år sedan.

-Vi måste satsa om vi vill ha kvar yrkesfiske i Sveriges största insjö, säger hon.

Marita fiskar dock inte själv, men har en son som är yrkesfiskare.

-Jag sköter hans bokföring och är väl insatt i fiskets villkor, säger Marita.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet