Måndag 19 augusti 2019

Försök med närakuter förlängs

Regionen förlänger försöket med Närakut vid Östra sjukhuset i Göteborg. En liknande försöksverksamhet ska starta i Lidköping.

År 2017 startade Västra Götalandsregionen på försök en närakut vid Östra Sjukhuset i Göteborg. En liknande närakut startades ett halvt år senare i norra Bohuslän, i Tanum.

Närakuten ska avlasta nuvarande akutmottagningar och korta väntetiderna till värden. De ska ta hand om de patienter som på akuterna bedöms få ett bättre omhändertagande på primärvårdsnivå. Närakuten är en jouröppen mottagning för akuta besök fram till klockan 24, alla dagar i veckan, samt tillgång till en sjuksköterska därefter.

Utvärdering sommaren 2018 var positiv med nöjda patienter och nöjda medarbetare och man såg samtidigt att patienterna på vuxenakuten och barnakuten på Östra fick ett bättre omhändertagande, men förkortad tid på akuterna.

Nu har regionens nya styrelse för regiongemensam hälso- och sjukvård beslutat att förlänga försöksperioden ett år. 31 mars 2020 avslutas försöket med närakut i Göteborg.

I november 2018 beslöt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att starta ytterligare två närakuter, i Skene och Lidköping.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer