Onsdag 26 september 2018

Hård revisorskritik mot Lidköping kommun

Lidköpings revisorer riktar allvarlig kritik mot såväl kommunstyrelsen som Social- och arbetsmarknadsnämnden, för bristande styrning, ledning och uppföljning.

Revisorerna ser allvarligt på att Social- och arbetsmarknadsnämnden inte har balans i sin ekonomi, trots varningssignaler redan år 2016, uppger tidningen NLT.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har inte agerat, trots vetskapen om vikande statliga ersättningar från Migrationsverket. Dessutom har kommunen fortsatt betala för åldersupphöjda ensamkommande ungdomar, trots att detta är ett statligt ansvar.

Kommunstyrelsen kritiseras av revisorerna för inte ha agerat gentemot nämnden. Nu har kommunstyrelsen och nämnden tiden till 4 maj för att förklara för revisorerna hur man tänker förbättra sina budgetprocesser och sin omvärldsanalys.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer