Onsdag 26 september 2018

Inget museum för sjukhuset

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus begär hos regionstyrelsen att slippa det formella ansvaret för sjukhusmuséets samlingar från den så kallade grindstugan vid sjukhuset i Lidköping. 

I tidigare Landstinget Skaraborg ansvarade dåvarande länssjukvårdsnämnden för muséet och samlingarna. Frågan föll mellan stolarna när regionen bildades och nu vill styrelsen för Skaraborgs sjukhus tydligt slippa ansvaret.

Våren 2016 tömde Skaraborgs sjukhus byggnaden på de drygt 4 250 föremål som förvarades där, enligt tidningen NLT. Föremålen flyttades till ett garage.

I våras avkunnade Mark och miljööverdomstolen domen att regionägda Västfastigheter inte får riva den lilla grindstugan vid sjukhuset i Lidköping. Västfastigheter har velat riva fastigheten, medan Lidköpings kommun vill bevara byggnaden av kulturhistoriska

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet