Lördag 18 januari 2020

Inget riksgymnasium för tennis i Lidköping

Lidköping blir av med sitt riksidrottsgymnasium för tennis.

Sedan 1993 har Lidköping bedrivit tennisutbildning vid De la Gardieskolan, som ett riksidrottsgymnasium med intag av elever från hela landet.

Men nu är det slut med det, när Tennisförbundet koncentrerar rikstennisutbildningen till Båstad.

– Vi var beredda på det här, säger gymnasiechef Magnus Thilén, Lidköping, till tidningen NLT.

Från och med läsåret 2020/2021 försvinner utbildningen. Skolförvaltningen undersöker nu om skolan istället ska ge tennisutbildning på en lägre nivå, inom ramen för Nationellt godkänd idrottsutbildning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet