Lördag 23 oktober 2021

Klart med placering av reningsverk

Lidköpings nya reningsverk placeras vid Kartåsen och Ekestubben, väster om väg 184 mot Skara. Kommunen har i samarbete med Sweco Environment AB genomfört en kallad lokaliseringsutredning.

Kommunen motiverar lokaliseringen med att det inte finns bostäder närmare än 500 meter och det finns inte några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs.

Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undan­skymd plats. Fördelar är också att marken redan ägs av kommunen och att det inte finns några planer på be­byggelse i området, då platsen ligger nära Hovby flygplats och den kommande sträckning­en för väg 44.

Teknisk Servicenämnd väntas fatta beslut den 12 maj om att ge samhällsbyggnads­nämnden i uppdrag att starta en detaljplaneprocess. Kommunfullmäktige bedöms kunna besluta i ärendet under hösten 2016.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer