Söndag 23 februari 2020

Klart med regionavtal för Hospice Gabriel

Hospice Gabriel i Lidköping ger vård i livets slutskede. Nu förlänger Västra Götalandsregionen sitt samarbete med Hospice.
Hospice Gabriel i Lidköping ger vård i livets slutskede. Nu förlänger Västra Götalandsregionen sitt samarbete med Hospice.

Västra Götalandsregionens har idag beslutat att ge Hospice Gabriel i Lidköping i uppdrag att bedriva palliativ vård i Skaraborg

Hospice Gabriel och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om att erbjuda vårdplatser för för människor i livets slutskede med behov av specialiserad palliativ vård.

Patienterna remitteras från Skaraborgs sjukhus. Nämnda överenskommelse avslutas den 31 december 2019.

Den 16 augusti tog Västra Götalandsregionen beslut om att ge Stiftelsen Hospice Gabriel i Lidköping kontraktet med uppdrag om att tillhandahålla tre vårdplatser för specialiserad palliativvård i Lidköping enlig Lagen om offentlig upphandling.

..

Läs mer:

Vill ha konkurrens om Hospice Gabriels vård

Nu förhandlas om Hospice Gabriel

Avtal kan konkurrensutsättas

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer