Onsdag 15 augusti 2018

Konkurrens om fiber i Lavad

Trots att Lidköpings kommunägda stadsnät lovat att inte bygga ut fiber i konkurrens med lokala fiberföreningen i Lavad, så sker nu ändå detta.

Tidningen NLT rapporterar om att Lavads fiberförening Lavad FFH är mycket kritiska mot att Lidköpings stadsnät bryter det muntliga löftet att inte bygga ut fibernät för bredband inom föreningens område.

Föreningen har ideellt byggt ut fiber till över 200 hushåll inom sitt område. Till sommaren beräknas 250 hushåll vara anslutna. Men nu erbjuder Lidköpings stadsnätanslutning till boende i Gillstad. Brev har skickats ut till hushållen.

– En överenskommelse, om än muntlig, anser jag ska gälla. Jag blir förbannad och undrar vad som pågår. De skickar ut det här brevet utan att ens ringa och meddela oss, säger Lavad FHF:s ordförande Stellan Ericsson till tidningen NLT.

Han menar att Lidköpings stadsnät ”plockar russinen ur kakan” och då kan erbjuda lägre anslutningsavgifter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet