Måndag 23 juli 2018

Kraftiga förseningar för Lidköpings reningsverk

Lidköpings planerade nya avloppsreningsverk.
Lidköpings planerade nya avloppsreningsverk.

Lidköping kommun befarar förseningar för sitt nya avloppsreningsverk.
Detta för att länsstyrelsen i Västra Götaland ser att ärendet är för komplicerat, och i sin tur skickar det vidare till Mark- och miljödomstolen.

I fredags fick Lidköpings kommun svar från Länsstyrelsen i Västra Götaland på ansökan gällande ledningsdragning i Lidan till nya avloppsreningsverket Ängens ARV. Svaret säger att Länsstyrelsen bedömer ärendet för komplicerat för att handläggas av dem och skickar det vidare till Mark och Miljödomstolen.

Länsstyrelsen aviserar att de är osäkra gällande att ta beslut för både ny utsläppspunkt vid Sköldmön och ledningsdragning i Lidan.

Oväntat

Från kommunens sida är detta oväntat då ledningsdragning i vatten är en vanlig metod på kusten, samtidigt som det avloppsvatten som kommer att släppas vid den föreslagna utsläppspunkten i Lidan är av betydligt renare (kvalitet än det vatten som naturligt rinner i Lidan, enligt Lidköpings kommun.

-Det känns givetvis riktigt bekymmersamt att projektet försenas och riskerar att fördyras på grund av att tillståndsprocessen förlängs, samtidigt som kommunen står redo att göra sin största miljöinvestering någonsin för att skydda Vänern. Vänern är en av Sveriges största vattentäkter och försörjer ca 800 000 människor med dricksvatten, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunen uppger att det är svårt att i dagsläget uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser länsstyrelsens beslut kommer att få.  Skulle det krävas ny ledningsdragning runt Lidköpings tätort, för att undvika ledningsdragning i Lidan, kommer kostnaden öka betydligt.

I dagsläget bedöms ansökningsprocessen göra att projektet nu försenas med cirka sex månader. Men i och med Länsstyrelsens beslut att ej handlägga ärendet riskerar projektet att försenas med upp till två år då Mark och miljödomstolen har handläggningstider upp till 18 månader.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet