Lördag 28 januari 2023

Lantmännen satsar en miljard i Lidköping

Lantmännen investerar drygt en miljard kronor i en ny storskalig produktionsanläggning för ärtprotein i Lidköping. Ärtproteinerna kommer att komplettera det befintliga sortimentet av hållbara spannmålsbaserade proteiner från vete och havre. Den nya produktionsanläggningen beräknas stå klar i början av 2026.

Nu påbörjar Lantmännen detaljprojekteringen av en ny storskalig produktionsanläggning i Lidköping. Vid fullt utnyttjande kommer anläggningen att ha betydande industriell kapacitet att förädla ärtor till ett högkoncentrerat ärtproteinisolat samtidigt som restströmmar sammankopplas med befintliga bioraffinaderier.

Miljardinvesteringen skapar nya förutsättningar för svenska lantbrukare att odla ytterligare en gröda i växtföljden och har flera fördelar för miljö och klimat.

– Den här investeringen är en viktig byggsten som stärker vårt erbjudande inom livsmedelsingredienser. Genom den befäster Lantmännen sin position som den ledande aktören inom växtbaserade proteiner, säger Lars-Gunnar Edh, chef för division Energi, i ett pressmeddelande.

– Marknaden har visat hög tillväxttakt under många år i rad och synergierna med den befintliga produktionen i Lidköping och bioraffinaderierna i Norrköping och Kimstad är många. Ärtan är dessutom en bra gröda att ha i växtföljden och är, för klimatet, ett viktigt substitut till den importerade sojabönan, fortsätter Lars-Gunnar Edh.

Proteinisolatet kommer att kunna användas för exempelvis proteindrycker och -bars, mejerisubstitut, bröd och köttanaloger.

– Det här är ytterligare en viktig investering för svensk livsmedelsförsörjning och en milstolpe i vår strategi för att ta ansvar från jord till bord. Den är bra för våra medlemmar, aktiva svenska lantbrukare, för livsmedelsproducenter – och för konsumenterna som kommer få fler svenska och hållbart framställda produkter att välja bland, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen.

Investeringen delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet som är en del av Europeiska Unionens investeringsprogram NextGenerationEU.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet