Tisdag 25 september 2018

Lidköping bestrider skadestånd

Barn- och skolnämnden i Lidköping bestrider det skadeståndsanspråk på 10 000 kronor som barn- och elevombudsmannen (BEO) har lagt till Lidköpings kommun. BEO anser att en lärare har utsatt en elev för kränkande behandling, något som nämnden inte håller med om.

Den aktuella händelsen utspelade sig i skolans rasthall där flera elever flyttat en soffa så att den blockerade passagen för övriga elever. Eleverna satt och låg i soffan och två av dem vägrade flytta på sig, trots flera försök av personal att tala dem till rätta. Det var i det läget som läraren ingrep och lyfte den aktuella eleven ur soffan genom ett omfamnande tag om elevens överkropp.

– Det är förstås mycket tråkigt att eleven upplever sig ha blivit kränkt men nämnden står bakom lärarens agerande och anser inte att eleven blivit utsatt för en kränkande behandling. Läraren har använt minsta möjliga fysiska ingrepp för att lösa en situation som inte gick att komma till rätta med genom tillsägelser, utan krävde en fysisk handling, säger Mario Melani (S), ordförande i barn- och skolnämnden.

Nämnden menar att lärare har ett tillsynsansvar och ska upprätthålla ordning och studiero i skolan.

– I lagstiftning och rättspraxis framgår det att lärare har ett visst utrymme att ingripa fysiskt mot elever inom ramen för sitt tillsynsansvar. Vilken typ av ingrepp det kan handla om och i vilka situationer har dock inte prövats rättsligt i mer än ett par fall, och det gör rättsläget otydligt, säger Maria Westh, kommunjurist

-I det aktuella fallet har elevens agerande också inneburit en kränkning av övriga elevers rätt till trygghet och studiero genom att de inte hade möjlighet att passera. Bedömningen är att det här ärendet är värt att få prövat rättsligt, tillägger hon

Det är nu upp till barn- och elevombudsmannen att väcka talan i domstol för att få frågan prövad om det skett en kränkning och om ett skadestånd ska betalas för detta.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer