Fredag 14 augusti 2020

Lidköping bygger nytt demenscentrum

Lidköpings kommun bygger ett nytt demenscentrum för 175 miljoner kronor.

På onsdagen godkände kommunstyrelsen i Lidköping byggandet av ett nytt demenscentrum.

Demenscentrumet kommer byggas på nuvarande Östhaga äldreboende. En tredje våning byggs på byggnaden.

Totalt skapas 106 boendeplatser, varav 16 planeras som korttidsplatser. Detta innebär en ökning med 18 nya boenderum. Demenscentrum ska också inrymma träffpunkt, kök och lokaler för framtida behov av ytterligare en dagverksamhet, större grönytor, promenadslinga och uteplatser i flera väderstreck.

Investeringen är kalkylerad till 175 mnkr. Bygget sker med samarbetsformen partnering tillsammans med Projektlaget som är upphandlad projektet. Denna samarbetsform medför att beslut behöver tas längs projektets gång som påverkar totalt investeringsbelopp. Det kan vara åtgärder som medför både lägre och högre investeringsutgifter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer