Torsdag 21 mars 2019

Lidköping Energi inrättar luktpanel

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Lidköpings kommun ska rekrytera en luktpanel för att komma åt den dåliga lukten från sopförbränningen på värmeverket.

Under sommaren klagade rekordmånga på den dåliga lukten från Lidköpings värmeverk, uppger tidningen NLT. Peter Johansson, vd för Lidköping Energi bekräftar i artikeln att det inkommit ett 40-tal klagomål under 2018. Normalt kommer inga klagomål, uppger han.

Utöver direkta åtgärder för att minska lukten, som nya riktlinjer för när dörrar och luckor ska stängas, ska bolaget rekrytera en luktpanel. Den ska bestå av tio personer i centrala Lidköping som löpande ska rapportera lukter från värmeverket till bolaget.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet