Torsdag 30 mars 2023

Lidköpings kommun anmäler sig själv

Social och Arbetsmarknad i Lidköpings kommun väljer att lex Sarah-anmäla sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anledningen är att en ensamkommande pojke under två dygn akutplacerades på ett privat boende som ännu inte beviljats tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB).

”Ett misstag liknande det nu inträffade får givetvis inte hända men vi ser att det är ett resultat av den pressade och akuta situation förvaltningen nu befinner sig i på grund av det ökade inflödet av ensamkommande flyktingbarn samt platsbristen som råder nationellt. Vi gör alltid en så kallad avvikelserapportering när vi ser att vi brustit i kvalitén gentemot den enskilde, därmed kommer vi naturligtvis se över de rutiner som finns för att säkerställa att giltiga avtal alltid är tecknade”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer