Lördag 28 januari 2023

Manifestationer för sjukhuset i Lidköping

Foto: Skaraborgs sjukhus
Foto: Skaraborgs sjukhus

Den 4 februari ska demonstrationen ”Stoppa nedmonteringen av sjukhuset i Lidköping” anordnas i Lidköping. Demonstrationståget utgår från De la Gardiegymnasiet och avslutas vid Dinascenen.

”Ett sparförslag ligger och akutflödet är hotat på sjukhuset i Lidköping. Var med och stoppa nedmonteringen av sjukhuset”, skriver arrangörerna som också samlar in namnunderskrifter för att visa att boende i sjukhusets upptagningsområde vill ha akuten kvar.

Sparkrav för att få Skaraborgs sjukhus ekonomi i balans är orsaken till oron bakom protesterna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet