Söndag 9 december 2018

Matavfall i Lidköping blir biogas

Från nästa år ska Lidköpings kommun samla in matavfall för biogasproduktion. Det har kommunfullmäktige beslutet.

När Lidköpings kommun undersökte andelen brännbart hushållsavfall som 2016 levererades till kommunens värmeverk, kom man fram till att den andelen enbart var 17 procent. 30 procent var tidningar och förpackningar. 27 procent var matavfall. Det uppger tidningen NLT.

Nu har kommunfullmäktige i Lidköping beslutat att inför att system med obligatoriskt tvåfackskärl för matavfall och brännbart restavfall i villaområdena. Dessutom kan villahushållen välja till ett kärl för insamling av plast- och pappersförpackningar.

För flerbostadshusen införs samtidigt ett särskilt kärl för matavfall.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer