Tisdag 21 maj 2019

Närakut startar i Lidköping

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att starta ytterligare två närakuter som pilotprojekt i Skene och Lidköping.

Närakuterna kommer att ligga vid nuvarande jourcentraler. Målet är att patienterna ska få bästa möjliga vård och att väntetiderna till vården ska minska. Många patienter som idag söker vård på sjukhusens akutmottagningar kan få vård inom primärvården och därmed få vård snabbare

Närakuterna innebär att de nuvarande jourcentralerna i Skene och Lidköping får utökade uppdrag bland annat genom bättre tillgång till direkt konsultation med specialistläkare på sjukhus vid behov samt bättre möjligheter till provtagning och röntgenundersökningar.

I Lidköping kommer jourcentralen att flytta in på sjukhuset efter årsskiftet och därefter kan närakuten starta.

Redan idag bedrivs två närakuter som pilotprojekt i VGR; en vid akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg och en vid en vårdcentral i Tanum. Erfarenheten från Östra sjukhuset visar att såväl patienter som invånare är nöjda och att väntetiderna har kortats såväl på akutmottagningarna som på närakuten.

När de fyra närakuterna har utvärderats kan fler närakuter komma att införas i Västra Götaland och ersätta jourcentralerna.

Närakuterna kommer att starta efter årsskiftet. De kommer att drivas av Närhälsan och bemannas av sjuksköterskor och läkare i allmänmedicin. Sammanlagt bedöms närakuterna i Skene och Lidköping kosta 3,8 miljoner kronor under 2019.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet