Lördag 18 augusti 2018

Nu förhandlas om Hospice Gabriel

När regionens avtal med Hospice Gabriel går ut 2019, kan verksamheten konkurrensutsättas. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg har beslutat om att ta fram förfrågningsunderlag för sådan upphandling.
När regionens avtal med Hospice Gabriel går ut 2019, kan verksamheten konkurrensutsättas. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg har beslutat om att ta fram förfrågningsunderlag för sådan upphandling.

I veckan träffades stiftelsen Hospice Gabriel i Lidköping och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd för att diskutera ekonomi. Stiftelsen behöver mer pengar för att kunna bedriva sin verksamhet.

På måndagen träffades presidiet för regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg och ledningen för Stiftelsen Hospice Gabriel för att diskutera regionens ersättning till den palliativa vård som Hospice Gabriel bedriver.

Vare sig stiftelsens ordförande Sören Pettersson, Lidköping, eller hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve-Jansson (C), Skara, vill kommentera förhandlingarna.

-Vi förhandlar inte genom media, säger Gunilla Druve-Jansson som räknar med att kunna presentera ett resultat under hösten.

Sedan 2014 har regionen en femårig överenskommelse med Hospice Gabriel om att betala för 1000 vårddygn per år.

-Vi får idag drygt 4200 kronor per vårddygn av regionen, säger stiftelsens ordförande Sören Pettersson.

Men det räcker inte. Stiftelsen behöver mer pengar för att klara sin vård.

I tidningen NLT har Hospice Gabriels verksamhetschef Pia Gustafsson uppgivit att detta motsvarar ungefär halva vårdkostnaden, och att om stiftelsen inte får in mer pengar är verksamheten hotad.

Sören Pettersson vill dock inte kommentera de beloppen.

-Våra kostnader ligger i nivå med vad motsvarande palliativa vård kostar inom den offentliga vården, säger han. Det är viktigt för oss att få en lösning så snart som möjligt.

Trycket är också stort från medborgarna i Lidköping och dess grannkommuner. Stödföreningen Gabriels vänner har genomfört en namninsamling som samlade 11 650 namn till förmån för verksamheten. Namnlistorna lämnades för ett par veckor sedan till ansvariga politiker.

Egentligen löper regionens avtal med Hospice Gabriel till utgången av år 2018.

-Men avtalet ger möjlighet att ta upp nya diskussioner under löpande avtalsperiod, om det skett större förändringar, konstaterar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve-Jansson.

Vården vid Hospice Gabriel ges för mycket svårt sjuka, i livets slutskede.

Verksamheten i Lidköping har åtta vårdplatser. Under år 2016 vårdades 80 gäster vid Hospice Gabriel.  Personalstaben var samma år 25 medarbetare. Till detta tillkommer volontärer.

Utöver ersättning för Västra Götalandsregionen betalar Lidköpings kommun för upp till 700 vårddygn per år. Men även andra kommuner köper platser på Hospice Gabriel.

-Tyvärr är många av våra grannkommuner mycket restriktiva med att bevilja sina innevånare en plats på Hospice Gabriel, vilket vi beklagar, konstaterar Sören Pettersson i stiftelsens årsberättelse 2016.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer