Onsdag 26 september 2018

Ny plan för Lidköpings Hamnstad

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Arbetet med att få fram en detaljplan för nya Hamnstaden i Lidköping drar igång igen efter nyår, uppger tidningen NLT.

Tidigare detaljplan för Hamnstaden fick ej godkänt av länsstyrelsen. Framför handlar det om avloppsreningsverket. Det måste vara ur bruk och färdigsanerat innan några bostäder i Hamnstaden kan byggas.

Det nya avloppsreningsverket i Kartåsen beräknas vara i drift årsskiftet 2020-2021.

Därmed kan detaljplanearbetet för Hamnstaden ta ny fart, med målet att planen ska kunna antas i slutet av 2018, uppger NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer