Tisdag 25 september 2018

Nya strandnära områden i Lidköping

Fyra nya områden pekas ut som lämpliga för strandnära byggande i Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan.

Lidköping kommun pekar ut strandnära områden som är lämpliga för byggande och landsbygdsområden, så kallade LIS-områden. I kommunens nya översiktsplan som nu ställts ut finns fyra nya sådana områden med som förslag.

I Norra Kedum, mellan Lidköping och Tun, föreslås ett av områdena. Dessutom ett område utmed ån Flian, mellan Lovene bro och Skofteby.

På Kållandsö pekas ett område ut vid Spikens fiskeläge ut. Dessutom ett söder om Ullersbron som förbinder Kållandsö med fastlandet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer