Söndag 19 augusti 2018

Nytt avfallssystem i Lidköping

Lidköping kommun inför obligatorisk insamling av matavfall i kommunen.

Den framtida avfallshanteringen i Lidköping kommer bygga på ett tvåkärlsystem. Ett kärl med olika fack för matavfall och restavfall. Dessutom erbjuds hushållen ytterligare ett kärl för papper, plast, tidningar etc.

Totalt beräknar tekniska servicenämnden att kostnaden för det nya systemet kommer bli 15,8 miljoner kronor. Systemet har tidigare testats i en pilotstudie. Enligt kommunens utvärdering har de flesta hushåll varit positiva till systemet.

Kommunens politiska ledning bestående av S, MP och V tog beslutet, medan oppositionens allianspartier ville återremittera frågan för ytterligare utredning.

Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt beslut. Det nya systemet ska vara i bruk från årsskiftet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer