Tisdag 21 maj 2019

Provåkarkort för buss i Lidköping?

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Kommunstyrelsen i Lidköping vill öka intresset för att resa kollektivt. Ett provåkarkort planeras.

Vänsterpartiet har motionerat om att Lidköpings kommun bör locka fler till kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen i Lidköping är positiv och vill ha en kampanj för ökat resande med buss och tåg.

– Provåkarkort inom Västtrafik visar på jättebra resultat. Det skulle jag väldigt gärna vilja pröva på i Lidköpings tätortstrafik. Men Västtrafik har inte den typen av kort för enskilda kommuner. Nu ska vi försöka få Västtrafik att skapa den möjligheten, säger Tora Gustafsson, chef för plan- och trafikenheten på samhällsbyggnad, til tidningen NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer