Torsdag 23 mars 2023

Stopp för nattoperationer

Det blir inga akuta nattoperationer på sjukhuset i Lidköping framöver. Det rapporterar Nya Lidköpings-Tidningen. När detta ska införas är dock inte bestämt.

MBL-förhandlingarna är inte klara, där är det tänkt att de risker som finns med beslutet ska diskuteras.

– Som alla förändringar så innebär även denna fördelar och nackdelar. Nackdelen är att vi förlorar möjligheten att operera akut nattetid i Lidköping. Analysen visar dock att det är mycket få fall per år då operation startar till exempel efter klockan 22.00. Storleksordningen är en patient var fjärde till åttonde vecka. För dessa patienter innebär förslaget en nackdel då de behöver transporteras till operationsavdelningen i Skövde för operation, säger Magnus Olsson, verksamhetschef för kirurgin på Skaraborgs sjukhus, till NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet