Torsdag 21 februari 2019

Tågdepå öppnas i Lidköping

Den nyöppnade depån ligger i anslutning till spåren vid Lidköping station. Designen är gjord för att likna de tåg som finns inuti med snedfönster på ena kortväggen och fönster längs med långsidan. Foto: Västtrafik/Anders Djup
Den nyöppnade depån ligger i anslutning till spåren vid Lidköping station. Designen är gjord för att likna de tåg som finns inuti med snedfönster på ena kortväggen och fönster längs med långsidan. Foto: Västtrafik/Anders Djup

Idag öppnar Västtrafiks och Lidköpings kommuns nya tågdepå i Lidköping. Depån innebär snabbare reparationer och underhåll av tågen på Kinnekullebanan, med fler tåg i trafik som följd. 

Tidigare har allt underhåll av Kinnekullebanans åtta dieseltåg skötts på en tågdepå i Nässjö. Det har medfört att tåg inte kunnat vara ute i trafik på grund av de långa transporterna. Nu ska tågen istället kunna få förebyggande och avhjälpande underhåll på närmare håll, i Lidköping. Det kommer att bidra till tidsvinster och att Västtrafik kan ha fler tåg i trafik.

– Det känns väldigt bra att den nya tågdepån är på plats. Det innebär att vi får bättre tillgång till våra tåg, vilket kommer att höja kvaliteten i tågtrafiken på Kinnekullebanan. Det blir ett lyft för våra kunder, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Lidköpings kommun, genom Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, kommer att äga och förvalta depån. Västtrafik blir hyresgäst och avser att teckna ett hyresavtal som följer längden på trafikavtalet med SJ Götalandståg som kör trafiken på Kinnekullebanan. Den nya tågdepån kommer sysselsätta åtta personer.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet