Torsdag 1 juni 2023

Temalekplats på gång i Lidköping

En ny temalekplats kan vara på väg att byggas i Lidköping. Den väntas vara klar nästa sommar.

På tisdagen tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att den förstudie som tagits fram ska tas vidare till nästa fas. Nu ska projektering och detaljplanering av platsen göras.

– Jag tror att detta blir ett lyft för centrum och våra barnfamiljer. En lekplats är en naturlig samlingsplats. Lekplatsen kommer att knyta an till vår historia och inbjuda till både lek och lärande, säger Gustav Edvinsson ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Där sommarlekplatsen stått tidigare, vid Lidan, är det tänkt att lekplatsen ska ligga. Fokus är att Lidköpings historia och rika kulturella arv ska genomsyra utformningen. Lekplatsen ska uppmuntra till både fantasi och lärdom, inte minst om stadens historia. Det råder ingen brist på uppslag och inspel till utformning då staden har en intressant historia som på många sätt lämpar sig att visualisera i en sådan här lekpark.

Temalekplatsen kommer att ha en budget på 5,5 miljoner kronor och planeras stå färdig sommaren 2021.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd