Onsdag 26 februari 2020

Thunbolagen vill öka Vänertrafiken

VÄNERSJÖFART.  Med nya slussar i Trollhättan beräknas godstrafiken på Vänern och Göta älv fördubblas till år 2030. Foto: Johan Lantz
VÄNERSJÖFART.  Med nya slussar i Trollhättan beräknas godstrafiken på Vänern och Göta älv fördubblas till år 2030. Foto: Johan Lantz

– Se över avgiftsmodellen för sjöfartstrafiken, så att Sjöfartsverket kan ha en ekonomi i balans, utan att hindra överföringen av gods från väg till sjö, säger Johan Källsson, vd på Thunbolagen i Lidköping, vid en träff på måndagen med riksdagsledamot Mikael Larsson (C).

En av Sveriges utmaningar är ett väl fungerande, hållbart och framtidsanpassat transportsystem. Där är vattenvägarna en för Sverige betydande infrastrukturtillgång. Mer godstrafik ska överföras från väg till sjö.

Ökad trafik

Vänersjöfarten har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Under såväl 2016 som 2017 ökade trafiken med sex respektive sju procent, jämfört med en procents ökning för sjöfarten generellt i Sverige under samma år.

Totalt transporteras det knappt två miljoner ton gods per år över Vänern, vilket motsvarar drygt 60 000 lastbilar. Sjöfartsverkets serviceavgifter är avgörande för denna utveckling och Thunbolagen hävdar att  volymerna tenderar att minska med den nya avgiftsmodellen.

En viktig framgång för Vänertrafiken är att nya slussar ska byggas i Göta älv i Trollhättan. Detta ska leda till en fördubblad godstrafik på Vänern till år 2030.

Flera krav

Vid mötet på måndagen med Centerpartiet framförde Thunbolagen områden där rederiet vill se förbättringar. Ett av dem är minskade krav på lotsplikt på Vänern. Minskade farledsavgifter. Översyn av regelverk av olika transportslag på sjö. Åtgärder för att gynna miljöanpassade bränslen för sjötrafiken.

Dessutom vill Thunbolagen att ett femte transportslag införs för att göra det möjligt med pråmtrafik för transporter till och från Vänern.

– Jag vill medverka till att myndigheternas uppdrag förtydligas, säger Mikael Larsson, ledamot i riksdagens trafikutskott

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer