Fredag 27 maj 2022

Trådlöst wifi i vården hot mot elöverkänsliga

Ann Christin Rosenberg kan knappt lämna sitt hem i Gillstad. När hon måste till affär, bibliotek och annat tvingas hon bära särskilda skyddskläder mot elektromagnetisk strålning.
Ann Christin Rosenberg kan knappt lämna sitt hem i Gillstad. När hon måste till affär, bibliotek och annat tvingas hon bära särskilda skyddskläder mot elektromagnetisk strålning.

– Regionen struntar totalt i att det finns allvarliga hälsoaspekter med trådlöst wifi överallt på vårdcentraler och sjukhus. Nu är jag tvungen att acceptera tvångsbestrålning, med något som jag blir jättedålig av.
Ann Christin Rosenberg och Strålskadades förening kräver att en vårdcentral i varje kommun görs tillgänglig för elöverkänsliga personer.

Ann Christin Rosenberg är 59 år och utbildad geolog. Tidigare bodde hon i Alafors utanför Göteborg där hon arbetade som miljöinspektör.

Men Ann Christins elöverkänslighet tvingade henne att lämna sitt jobb och dessutom leta upp en ny bostad. Den hittade hon i Gillstad i Lidköpings kommun.

Där bor hon nu i en liten faluröd stuga, med minimalt med elektriska ledningar och så långt bort som möjligt från mobilmasternas strålningar. Med utedass och en kallvattenkran.

– Jag klarar knappt att lämna mitt eget hem på grund av all strålning som finns överallt. Vi känner oss som miljöflyktingar i vårt eget land. Ingen bryr sig om oss, säger hon.

I juni skrev hon till regionstyrelsen i Västra Götaland. Det gjorde hon tillsammans med drygt 100 andra medlemmar i Strålskadades förening.

Kravet föreningen ställer är att åtminstone en vårdcentral i varje kommun ska göras tillgängliga för elöverkänsliga patienter. Dessutom att varje sjukhus borde ha minst ett undersökningsrum och vårdrum som är anpassade för deras funktionsnedsättning.

Själv har Ann Christin under flera år varit patient på Ågårdsskogens vårdcentrum i Lidköping.

– Det har alltid fungerat jättebra för mig att komma dit, berättar hon. De har låtit mig komma in via en särskild ingång för att slippa alla mobiltelefoner i väntrummen.

Dessutom släckte personalen ner lysrör och tillhandhöll ett rum med minimal elektrisk utrustning.

– Vi blev väl mottagna och lyssnade på, säger Ann Christin Rosenberg.

Men i oktober 2017 vände allt. Då införde Västra Götalandsregioner trådlöst nätverk, wifi, på alla vårdcentraler och sjukhus.

– Jag skulle träffa min läkare och ringde vårdcentralen för att kontrollera min bokning. Då säger sköterskan i telefon att regionen infört trådlöst wifi även på Ågårdsskogens vårdcentral.

– Jag blev alldeles förskräckt och väldigt rädd. Om jag utsätts för wifi-strålning blir jag jättedålig. Jag mår illa, får huvudvärk och tappar ord, säger hon.

Men Ann Christin var tvungen att gå till sitt läkarbesök.

– Jag grät hela dagen efter besöket, jag mådde så dåligt, säger hon.

Åsa Jolesjö är verksamhetschef för Ågårdsskogens vårdcentrum i Lidköping. Hon betonar att vårdcentralen aldrig tillhandahållit några elsanerade lokaler.

– Vi har inte haft anpassade lokaler tidigare. Det är en missuppfattning. Men av respekt gentemot individen, har vi låtit patienterna gå in bakvägen för att undvika receptionen och lysrör i korridoren. Därför har vi låtit dem ta snabbaste väg in till ett rum som ligger i anslutning till det, säger hon.

Men regionens trådlösa wifi, som installerades 2017, kan hon inte göra något åt:

– Vi kan inte påverka det trådlösa nätverket. Det gäller hela Närhälsan och hela regionen. Det går inte att stänga av – och det får vi inte heller, säger Åsa Jolesjö.

I Västra Götalandsregionen har cheferna ingen delegationsrätt att, ens tillfälligt, stänga av wifi-nätverken.

Därför protesterar nu Strålskadades förening hos regionstyrelsen och begär anpassade vårdlokaler.

– Många av våra elöverkänsliga medlemmar har stora svårigheter att besöka sjukvården sedan wifi installerats överallt. En del tvingas att avstå från all vård på grund av extra stor känslighet. De tvingas att avstå från hälsoundersökningar, akutvård, specialistvård samt operationer på grund av att vården och sjukhusmiljön är helt otillgängliga. Deras hälsa hotas allvarligt av att tvingas acceptera strålkällor som bryter ner deras hälsa, och som för gruppen extra känsliga även ger livshotande symptom, skriver föreningen.

– Istället förnekar regionen elöverkänslighet som sjukdom och funktionsnedsättning och förvägrar oss vår lagliga rätt till en säker vård, säger Ann Christin Rosenberg.

– Jag blir tvungen att acceptera tvångsbestrålning, som jag vet att jag blir jättesjuk av!

Hon är livrädd för att bli sjuk.

– Vi blir inte respekterade, säger hon.

Även regionens revisorer har i mitten av juni månad 2018 uppmärksammats på situationen.

I en skrivelse efterlyser en privatperso i Götene, en revisionsgranskning av hur regionledningen hanterat dessa frågor.

Personen (som i tidningen vill vara anonym), ifrågasätter att regionfullmäktige i februari 2013 fattade beslut om att installera wifi i sjukvårdens alla lokaler, ”utan någon hänsyn till den mest berörda patientgruppen med funktionshindret elöverkänslighet”.

Hen vill att revisorerna granskar beredningen av hela detta ärende och konsekvenserna för patientsäkerheten.

– Jag hoppas att regionstyrelsen och regionfullmäktige i Västra Götaland kan hjälpa oss och ge oss vår lagliga rätt till vård, säger Ann Christin Rosenberg.

Men hon är desillusionerad. Hon vågar inte tro att de båda skrivelserna egentligen kommer hjälpa henne och hennes föreningskamrater.

– Jag är så otroligt besviken på regionpolitikerna, att jag överväger att rösta blankt i valet, konstaterar hon.

Samtidigt måste hon söka en ny bostad:

– Jag klarar inte en vinter till här. Det blir för kallt. Men var ska jag bo?

Fakta Skrivelser
Strålskadades förening, Ssf, begär i en skrivelse, den 19 juni 2018, till Västra Götalandsregionen att regionstyrelsen säkerställer att en vårdcentral i varje kommun görs tillgänglig för elöverkänsliga patienter. Detsamma för ett undersöknings/vårdrum på varje sjukhus. Föreningen vill att regionledningen säkerställer att personkränkningar mot personer med elöverkänslighet upphör inom vården.

En privatperson i Götene har den 11 juni 2018 i skrivelse begärt att regionens revisorer granskar hur regionen hanterat patienter med funktionshindret elöverkänslighet. Skrivelsen behandlades på onsdagen av revisorskollegiet, som gav revisionsdirektör Vilhelm Rundquist i uppdrag att följa hur regionstyrelsen hanterar ärendet och återrapportera till kollegiet.

 

Läs mer:

Ny utredning tillsätts om elöverkänslighet

Regionpolitikerna i Skaraborg går de elöverkänsliga patienterna till mötes.
I juni beslöt östra hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda hur de ska tillförsäkras en god och tillgänglig vård.
Men ansvarigt regionråd för länets hälso- och sjukvård, Jonas Andersson (L), hävdar att elöverkänslighet inte finns.

Vid östra hälso- och sjukvårdsnämndens möte i juni beslöt politikerna att ge sina tjänstemän i uppdrag att utreda ”utreda hur elöverkänsliga personer ska tillförsäkras en god och tillgänglig vård”.

Det var nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C), Skara, som initierade frågan:

– Elöverkänslighet är erkänt som ett funktionshinder, dock inte som medicinsk diagnos. Vi vill komma fram till hur vi kan erbjuda denna grupp en bra hälso- och sjukvård, säger Gunilla Druve Jansson.

– Ett problem är att vår medicinsk tekniska utrustning är beroende av wifi. Det är jättesvårt att stänga av utrustningen, säger hon.

– Jag tror det är svårt att erbjuda särskilda lokaler för elöverkänsliga i varje kommun. Däremot bör finnas några sådana lokaler här och var, det tycker jag är rimligt, säger hon.

– Man kanske inte ens behöver komma till vårdcentralen. Vi satsar idag på mobila team. Det kan vara den vägen som vi kan klara vården för denna patientgrupp.

Vid nämndens sammanträde i juni ville Sverigedemokraterna överhuvudtaget inte utreda frågan.

– Det finns ingen vetenskaplig evidens eller något erkännande från socialstyrelsen om denna diagnos. Vi ser därför inte någon anledning att genomföra en utredning med den kostnad det medför, skriver Hannya Jörtorft (SD), Vara, i sin reservation mot beslutet.

Övriga partier i nämnden står bakom det nya utredningsuppdraget.

Jonas Andersson (L) är ansvarigt regionråd för hälso- och sjukvården i hela Västra Götaland:

– Elöverkänslighet finns ju inte. Det finns igen evidens för det. Samtidigt handlar detta om människor som har uppenbara problem. Det ska man på sitt sätt ta på allvar. Man måste respektera den enskilda individen, säger han.

Anser du att ansvariga chefer på vårdcentraler och sjukvårdsenheter bör ha mandat att anpassa sig efter patientens behov – i detta fall kunna tillfälligt stänga av wifi och liknande system?

– Man får naturligtvis göra en samlad bedömning i varje enskilt fall. För mig låter det smartare att man istället gör ett hembesök, säger Jonas Andersson.

Strålskadades förening vill att det i åtminstone en vårdcentral per kommun görs lokaler tillgängliga för elöverkänsliga. Vad anser du om det?

– Det är inte rimligt. Vi måste grunda sjukvården på evidens och på beprövad erfarenhet. Ingen forskning tyder på att det finns något som heter elöverkänslighet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet