Onsdag 3 juni 2020

Vill bygga bredband på landsbygden

Kommunalt bredband, även på landsbygden. Det kan bli verklighet i Lidköping.

Tekniska servicenämnden i Lidköping vill förtydliga regelverket för kommunens bredbandsutbyggnad. Idag bygger kommunen ut bredband i tätorterna, samt gör anslutningspunkter på landsbygden. Till dessa kan föreningar ansluta sina bredband.

Men hårdare myndighetskrav och en ny möjlighet för kommuner att också få statliga bidrag för bredbandsutbyggnad gör att nämnden vill få uppdrag att också bygga ut bredband på landsbygden, uppger tidningen NLT. Det handlar om att kommunfullmäktige godkänner att kommunen kan direktansluta abonnenter på landsbygden.

Enligt NLT skulle 47 miljoner kronor göra det möjligt att nå 100 procents hushållstäckning i Lidköping kommun. Tanken är att kommunen tar över lokala bredbandsföreningar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer