Fredag 20 juli 2018

Lodjur överlevde skyddsjakt

Länsstyrelsen i Jönköping och Västra Götaland beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i del av Falköpings och Ulricehamns kommuner ledde inte till att något djur sköts.

Skyddsjaktens tidsfrist gick ut 20 november. Orsaken till beslutet är att det varit upprepade angrepp på får orsakade av lodjur i området.

Sedan februari har fyra lodjursangrepp inträffat i Mullsjö kommun i Jönköpings län. Det senaste angreppet upptäcktes den 26 oktober. I Västra Götalands län har ytterligare tre angrepp inträffat mellan den 26 maj och den 17 augusti.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer