Lördag 28 januari 2023

Lokalbrist i Tidaholms skolor

Det kan bli stor brist på skollokaler i Tidaholm i framtiden. En kommunal förstudie visar att det behövs 40 nya klassrum vid ett födelsetal på 160 barn per år, skriver Västgöta-Bladet.

Förutom klassrum krävs också grupprum, matsal, slöjdlokaler, gymnastikhall och liknande gemensamhetsutrymmen.

Om färre barn, cirka 140, föds varje år krävs istället 20-25 nya klassrum. Vid båda scenarierna är bedömningen att det inte räcker med att bygga ut befintliga skolor. En ny skola behöver uppföras.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer