Onsdag 12 december 2018

LRF välkomnar beslut om skördedispens

Jordbruksverket har tagit beslut om skördedispenser för att underlätta situationen för svenska lantbrukare under pågående torka. Undantaget gäller både mark i träda och obrukad fältkant på ekologisk fokusareal.

– LRF uppskattar Jordbruksverkets snabba besked om skördedispens. Torkan under maj och juni har satt många lantbrukare i en mycket besvärlig situation och därför är alla möjligheter att förbättra foderläget mycket välkomna, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

LRF riktade en vädjan till Jordbruksverket och Näringsdepartementet om skördedispens för en dryg vecka sedan med anledning av den extremt torra väderleken.

– Det känns bra att vi nu har fått ett positivt besked. Det kommer inte att lösa problemen för alla lantbrukare men innebär en värdefull hjälp från myndighetshåll och den politiska sidan i ett besvärligt läge, säger Palle Borgström.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet