Torsdag 16 augusti 2018

M återtar tappade väljare

Statistiska Centralbyråns (SCB) stora partisympatiundersökning visar att jämfört med valet 2014 ökar Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (S+MP) 36,4 procent av rösterna. Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 39,2 procent.

Moderaterna återtar tappade väljare sedan SCB:s mätning i maj månad. Sverigedemokraterna tappar 3,6 procentenheter jämfört med samma mätning i maj månad 2017 och skulle få 14,8 procent om det vore val idag.

Miljöpartiet och Kristdemokraterna hamnar under riksdagsspärren om det vore val idag, enligt SCB:s undersökning.

Regeringen minskar

För regeringspartierna sammantaget noteras en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Socialdemokraterna skulle vid val i november 2017 få 32,6 procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 3,8 procent.

För allianspartierna som block noteras ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2014. Centerpartiet skulle vid val i november få 9,5, Liberalerna 4,2, Moderaterna 22,2 och Kristdemokraterna 3,1 procent.

Vänsterpartiet skulle få 7,0 och övriga partier skulle vid val i november få 2,6 procent av rösterna. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 18 procent i november 2017.

OBS: Bilden visar ”om det vore val idag” och jämförelse med valresultatet 2014.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
  • vastaspojken

    Valet 2018 blir spännande och avgörande.Allt tyder på samma problem att bilda en regering med majoritet i riksdagen som idag! Jublet över att sd backar kommer av sig lite när man ser det bakomliggande faktum att både m och s tar tillbaka väljare som tidigare gått till sd. Såväl m som s har anpassat sin migrationspolitik efter sd:s dito! Där kan Åkesson notera en icke föraktlig politisk framgång!