Lördag 27 november 2021

M i Vara vill sälja badhuset

Moderaterna i Vara är beredda att sälja Alléhallen och Allébadet till en privat aktör.

I en motion till kommunfullmäktige vill partiet pröva vilka fastigheter som kommunen kan avyttra.

Syftet är att frigöra resurser för satsningar på bland annat kommunens två högstadieskolor.

Partiet tror att en privat aktör bättre kan samordna uthyrning till kommunal verksamhet med kommersiell verksamhet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet