Lördag 18 augusti 2018

Magnus (SD) uppskattar de goda samtalen

Magnus Harjapää (SD) är ny i regionpolitiken. Han slås av hur komplexa frågorna är och uppskattar att hans parti är med i diskussionerna.
Magnus Harjapää (SD) är ny i regionpolitiken. Han slås av hur komplexa frågorna är och uppskattar att hans parti är med i diskussionerna.

Det är halvtid för sverigedemokraten Magnus Harjapää i regionpolitiken. Som ny i politiken slås han över hur komplexa de frågor han möter är.
-Jag upplever att vi får vara med i goda samtal och diskussioner med övriga partier, betonar han. Jag känner mig välkommen. Det uppskattar jag.


Vilka beslut tycker du är särskilt viktiga under de senaste två åren?

-Vår viktigaste insats hittills var när vi lyckades förhala beslutet att lägga ner naturbruksskolor. Därmed hann privata intressenter pröva om de ville ta över och driva skolorna.

Vad är du mest besviken på under dessa två år?

– Beslutet att lägga ner naturbruksskolor är jag mest kritisk mot. Det fanns en uppenbar opinion i regionen för att stänga ner skolorna så fort som möjligt. Samtidigt som alla partier driver att vi ska utveckla gröna näringarna.

Är det rätt att regionen ställer ekonomiska vinstkrav på regionens egna vårdcentraler?

-Det är viktigt att man har god ekonomi i verksamheten. Men det får inte gå ut över kvaliteten. Överskott går ju tillbaka till regionen.

Regionen har i år lagt ner vårdcentraler och privatiserat regionens vårdcentral i Skara.  Anser du att fler kan läggas ner och privatiseras?

– Absolut inte. Vi ska inte lägga ner fler. Vi vill att regionen driver dem, men alternativet kan också vara privatisering. Men då är det viktigt att de inte ska kunna ta ut övervinster.
-Vi vill göra det lättare att starta vårdcentral-filialer, också över kommungränserna vilket inte går idag.

Psykiatrin flyttas från Falköping till Skövde. Vad är din uppfattning om det?

-Det var helt fel. Psykiatrin ska vara kvar i Falköping. Verksamheten var inarbetad och hade goda resultat. Centraliseringen är fel.

Vad är din uppfattning om styrmodellen (beställare-utförare) för hälso- och sjukvården?

-Den är delvis problematisk, eftersom det sitter politiker både som beställare och utförare. Det leder till många viljor och långdragna beslutsprocesser. I utförarstyrelserna borde politikerna enbart kontrollera att tjänstemännen följer gjorda beställningar.

Kinnekullebanan finns med bland järnvägssträckor som Trafikverket menar kan vara nedläggningshotad. Vad är ditt besked om det?

Tyvärr är järnvägarna i dåligt skick. Det krävs stora investeringar i alla banor. Det gör att det är svårt att säga ja eller nej. Vi hade givetvis prioriterat den, om det inte var så stora ekonomiska insatser. Regionen har andra ekonomiska hål som måste täppas till först.

Det har varit stor turbulens på regionens naturbruksskolor. Kommer Uddetorp och Sötåsen vara kvar som naturbruksskolor även i framtiden?

– Ja

Anser du att regionen ska medverka i finansiering av höghastighetsbanan för tåg mellan Stockholm och Göteborg över Jönköping?

-Nej. Vi är mot höghastighetsbanorna. Vi måste fixa våra stambanor och andra banor först.

För Vänerns insjötrafik är det avgörande att nya slussar snarast byggs i Trollhättan. Prioriterar du detta?

-Jag vill först se analyser över behoven inom industrin, innan jag kan svara. Finns det behov, ska de rustas upp.

 Vad var ditt viktigaste valbudskap 2014?

– Det jag brinner för är miljöarbetet i regionen. Jag vill ställa hårda, men rätt, krav vid regionens upphandlingar. Vi behöver se detta ur ett globalt perspektiv och ta med hela livscykeln för produkterna; som ekonomi och energi. Det går sakta men säkert åt rätt håll. Vi är med i goda diskussioner med övriga partier.

Är du kandidat till regionfullmäktige även 2018?

– Ja, absolut.

Fakta Magnus Harjapää

Stod 2014 som nummer sex på Sverigedemokraternas Skaraborgs-valsedel till regionfullmäktige i Västra Götaland.  Är ersättare i östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt miljönämnden.

Ålder: 41
Bor: Grästorp
Yrke: Politisk sekreterare, Behandlingsassistent

De två toppnamnen på regionfullmäktigelistan valet 2014 har inte kunnat nås för att besvara frågorna. Partiet har istället hänvisat till Magnus Harjapää.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet