Måndag 23 juli 2018

Majoritet för gårdsförsäljning av öl och vin

Riksdagens socialutskott har idag bifallit ett förslag från allianspartierna om att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin. Förslaget stöds av Sverigedemokraterna

Förhandlingar och diskussioner har pågått under en längre tid mellan allianspartierna om att försöka tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige.

Inför socialutskottets sammanträde har alliansen lyckats lägga fram ett gemensamt förslag som innebär att man föreslår att en lagstiftning skall framarbetas som möjliggör gårdsförsäljning. Enligt förslaget ska Systembolagets detaljhandelsmonopol upprätthållas.

Eftersom Sverigedemokraterna yrkat bifall till alliansens förslag finns för första gången en majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning.

-Detta är en lagseger för allianspolitiken och det är ett stort steg för landsbygden och ger nu helt nya möjligheter att utveckla gårdsförsäljningen av öl och vin, säger riksdagsledamot Sten Bergheden (M), Mariestad, som fortsätter:

-Detta kommer att kunna skapa många nya jobb på landsbygden både inom själva produktionen men också inom besöksnäringen.

Beslut i frågan kommer att tas i riksdagen den 26 april

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet