Tisdag 25 september 2018

200 nya bostäder i Mariestad

Mariestad planerar för åttavåningshus vid Johannesbergsparken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har godkänt en ny detaljplan för Johannesbergsparken.

Planen innebär möjlighet att bygga 200 lägenheter i två olika bostadsområden, söder om Stockholmsvägen.
Som högst kan åttavåningshus byggas. Detaljplanen går nu ut på samråd till början av oktober.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer