Torsdag 1 juni 2023

Beslut i regionstyrelsen att hud är kvar i Mariestad

Sjukhuset i Mariestad
Sjukhuset i Mariestad

Även i regionstyrelsen fick den socialdemokratiska oppositionen majoritet för att säga nej till Skaraborgs sjukhus förslag att lägga ner öppenvårdsmottagningen för hud i Mariestad.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) beslutade i juni att genomföra en planerad förändring där hudmottagningen på sjukhuset i Mariestad koncentreras till sjukhuset i Skövde

Men i två samråd mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för SkaS, har nämnden avslagit den planerade flytten av hudmottagning till Skövde.

Därför hade regionstyrelsen på tisdagen att besluta i ärendet.

Trots att huvudförslaget var att regionstyrelsen skulle ge klartecken för nedläggning av hud i Mariestad, fick de grönblå partierna ingen majoritet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna bildade majoritet bakom S yrkande att man ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för behovet av vårdutbud på Skaraborg Mariestad sjukhus.

I avvaktan på denna plan avslog regionstyrelsen förslaget om stängning av öppenvårdsmottagningen Hud i Mariestad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd