Torsdag 30 mars 2023

Eldrivna fordon i Mariestad

Mariestad kommun vill utveckla ett nytt eldrivet bussnät. För detta ändamål anslås nu 300 000 kronor till Lunds tekniska högskola. Bland annat ska högskolan beräkna optimal placering av laddstolpar.

Kommunen satsar dessutom 7,6 miljoner kronor på att köpa tre tyngre elfordon. Det handlar om ett transportfordon för gata och park, ett varutransporfordon samt en stadsbuss. 4,5 miljoner av dessa ansöks som bidrag hos Elmyndigheten.

Det var vid måndagens kommunstyrelsemöte som besluten godkändes. Syftet är att Mariestad ska bli en demonstrations-. Och testplats för elfordon avsedda för mindre städer.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet