Lördag 18 augusti 2018

Felaktiga upphandlingar i Mariestad

Revisionen i Mariestads kommun pekar på brister i kommunen när det gäller direktupphandling av varor och tjänster.

Revisionsfirman PwC har under hösten granskat Mariestad kommuns upphandlingar. Efter en stickprovsundersökning av så kallad direktupphandling, visar det sig att endast 21 av 77 undersökta upphandlingar genomförts i enlighet med kommunens regler. Det uppger Mariestads-Tidningen.

-Vi tar till oss det här, säger kommunchef Kristoffer Svensson till Mariestadsd-Tidningen.

Vid direktupphandlingar kan undantag göras från lagen om offentlig upphandling när det gäller såväl annonsering som öppen konkurrens. Gränsen för sådan direktupphandling går vid drygt 586 000 kronor.

Men sedan 1 juli 2014 det finns särskilda regler för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor. Kommunen ska ha riktlinjer för dessa direktupphandlingar samt dokumentera dem.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer