Onsdag 3 juni 2020

Ingen kommunal arbetsförmedling i Mariestad

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) gör tummen ner för Mariestad kommuns ansökan om att få starta en kommunal arbetsförmedling.

Vid årsskiftet stängdes Arbetsförmedlingens lokala kontor i Mariestad. Mariestads kommuns har begärt att få starta en kommunal arbetsförmedling. En ansökan som fått stöd i Västkom, de västvenska kommunernas samarbetsorganisation.

–Vi måste få ut arbetssökande i arbete innan de hamnar i kommunens försörjningsstöd. Vi är en stor organisation som kan ordna praktikplatser, arbetsträning, vi arbetar med utbildningar, sa kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) i förra veckans nummer av Skaraborgsbygden.

Nu svarar regeringens arbetsmarknadsdepartement på kommunens begäran.

– En utgångspunkt är att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är oförändrad. Frågan om att ge kommuner ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är inte aktuell i dagsläget. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, konstaterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i sitt svar till Mariestads kommun.

..

Läs mer:

Inga besked om AF:s närvaro i Mariestad

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer